‏‏לכידה

ארכה להגשת בקשות למענק עבודה עד 26.12.17

מנהל רשות המסים, משה אשר, החליט על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2016 וזאת עד ליום שלישי, ח' טבת תשע"ח 26.12.2017, במקום עד ל- 30.11.2017, המועד הקבוע בחוק.

הקלות – מענק עבודה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה להקלות בחוק "מענק עבודה" מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה הצעה הכוללת הקלות למשפחות חד-הוריות, לבעלי מוגבלויות, לעצמאיים ולשכירים בחוק "מענק עבודה" (מס הכנסה שלילי). במסגרת הצעת החוק שאושרה, יגדל טווח ההכנסה החודשית המזכה במענק להורה במשפחה חד-הורית. טווח ההכנסה החודשית הממוצעת של הורה עובד במשפחה חד הורית לו […]

אין

מי אינו יכול להיות עוסק פטור

עוסק המופיע ברשימה המצורפת מ 1-8, אינו יכול להירשם כעוסק פטור (1) בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה החשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית. וכן עוסקים שעיסוקם מתן […]