‏‏לכידה

מנהל רשות המסים, משה אשר, החליט על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2016 וזאת עד ליום שלישי, ח' טבת תשע"ח 26.12.2017, במקום עד ל- 30.11.2017, המועד הקבוע בחוק.

כתיבת תגובה

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>