מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה להקלות בחוק "מענק עבודה"

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה הצעה הכוללת הקלות למשפחות חד-הוריות, לבעלי מוגבלויות, לעצמאיים ולשכירים בחוק "מענק עבודה" (מס הכנסה שלילי).

במסגרת הצעת החוק שאושרה, יגדל טווח ההכנסה החודשית המזכה במענק להורה במשפחה חד-הורית. טווח ההכנסה החודשית הממוצעת של הורה עובד במשפחה חד הורית לו עד שני ילדים יהיה בין 1,280 ל– 9,450 ₪ (במקום 2,070 – 6,250 ₪ ) ולגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה יהיה בין 1,280 ל– 11,550 ₪, (במקום 2,070 – 6,850 ₪).

בשורה משמעותית ומשמחת מאוד לציבור העצמאים הזכאים למענק. ההצעה מציעה להשוות את תנאי קבלת המענק של עצמאים לזה של השכירים, כך שיקבלו את המענק במועדים זהים ולא כפי שהיה עד כה, שעצמאים קיבלו את המענק רק כקיזוז כנגד המס שבד"כ בעלי הכנסות האלו לא היו חייבים במס, או לאחר כמה שנים בניכוי של 25%. האפליה פגעה מאוד בציבור העצמאים שהיו זכאים ולא קיבלו את המענק מיידית

כך גם תיקון של עיוות בחוק הקיים ביחס לבעליי מוגבלויות המשתכרים שכר מינימום, שיוכלו ליהנות מעתה מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה.

עוד מוצע כי זכאים למענק עבודה בסכום הנמוך מ- 800 ₪ ישולם להם המענק בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה וכלל יקוצרו המועדים לכל הזכאים לקבלת התשלומים של המענק.

כתיבת תגובה

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>