הצהרת הון

בס"ד

מה זה הצהרת הון שכולם פוחדים ממנה ? מה חשוב לכם לדעת ?

ראשית, אל לכם להיבהל כמייצג כבר הגשתי בס"ד במהלך השנים כמה מאות הצהרות הון זה תהליך רגיל שרק צריכים לדעת לטפל בו נכון.

כל עצמאי מקבל דרישה למלא טופס "הצהרת הון" אחת לכמה שנים. יש להבדיל בין "דו"ח שנתי" שאותו יש להגיש מידי שנה על ההכנסות לרשויות המס, ל"הצהרת הון" לה נדרשים בד"כ אחת ל 5 שנים, הראשונה עם פתיחת התיק והשניה לאחר מס' שנים באופן אקראי.

הצהרת הון היא הכלי בו רשויות המס בודקים את הדיווחים השנתיים ע"י השוואת ההון בין התקופות, בה מחשבים את ההכנסות, הוצ' המחיה, השקעות, רכישות שונות, וכדו' ולפי זה ניתן לבדוק את אמיתות הדוחות השנתיים.

כשיש הפרשים בין ההצהרות פקיד השומה יטען שיש כאן הכנסות שלא דווחו אלא א"כ יוכח אחרת כמו קבלת מתנות או הלוואות או נכסים שמומשו בתקופה.

הכנת הצהרת הון מורכבת מכמה שלבים:

להכין את רשימת הרכוש של שני בני הזוג והילדים עד גיל 18.
לערוך השוואת הון בין ההצהרות האחרונות לוודא שהכל דווח.
לבדוק האם דיווחי ההכנסות תואמים את השינוי בהון בין התקופות.
במידה ונתגלו הפרשים – למצוא את הסיבות וההסברים להפרשים אחרת הם יחשבו כהנסה שלא דווחה.

דגשים להצהרות הון:

מתנה

ישנם המנסים להתחכם להעביר סכומים שנתקבלו כביכול כ"מתנה" מקרוב משפחה. צריכים לדעת כי ניתן לבדוק את דפי הבנק של הקרוב ולראות מתי בדיוק הכספים נכנסו ואיך נכנסו ומתי יצאו, וכשמדובר בתרגיל יוכלו לראות את זה מיד.

ככלל אישורים כל שהם מקרובי משפחה לא תמיד מתקבלים כמו שהם לכן חשוב לדעת שכל דיווח כזה על הלוואה מחויב בדיווח גם אצל הלווה וגם אצל המלווה בהצהרת הון

הצהרת הון ישנה

לפעמים ההצהרת הון השניה מגיעה רק אחרי שנים רבות ולכאורה לא זוכרים בדיוק מה הי' במשך כל התקופה, חשוב לדעת כי לרשויות המס יש את הכלים להזכיר נשכחות ולמצוא את הנדרש הסברים.

לכן חשוב מאוד להתייעץ עם המייצג איזה מסמכים חובה לשמור גם אם חלפו שנים רבות, כי הם יכולים דווקא לעזור במקרים כאלו ולשמש כהסברים להפרשי ההון.

התארגנות לסוף שנה

כשידוע על סיכוי לקבל דרישה להצהרת הון לסוף השנה המגיעה, לא תמיד יעזור אם תפקידו לחשבון הבנק לפני סוף השנה סכומים גדולים כדי להראות על הון גדול או ההיפך, כי יתכן ותידרשו להציג את דפי הבנק שם יופיעו כל הפעולות לפני ואחרי מועד ההצהרת הון.

חו"ל

ישנם שיתופי פעולה בין המדינות ורשות המיסים תוכל לקבל מידע על נכסים בחו"ל לכן מומלץ כדי למנוע אי נעימויות לדווח על הנכסים הרשומים על שמכם גם אם הם בחו"ל.

כספת

יש חובה לציין בטופס האם יש ברשותך כספת, בד"כ מי שיש לו כספת היא מבוטחת בביטוח לכן בפוליסה ניתן יהי' לראות אם יש או אין כספת, אם יש כספת בבנק יופיע החיוב על החזקת הכספת בדפי הבנק.

השוואת הון

לפני הגשת ההצהרה חשוב לערוך את השוואת הון לוודא ולבדוק מול הלקוח שכל ההון נכנס כמו שצריך.

הוצאות שונות שלא נכללים בדוח השנתי

הוצאות שאינם מוכרות – למס הכנסה ישנם הוצ' שלא הותרו בניכוי, אבל יש לקחת בחשבון את ההוצ' האלו היות ובפועל הם היו, ואמורים להיכנס כשימושים בתקופה.

תשלומים לביטוח לאומי – יש לקחת בחשבון את כל התשלומים לביטוח לאומי, הדוח למס הכנסה מכירים רק חלק מהתשלום כניכוי לצורך מס.

תשלומי שכ"ד הפטורים – אמנם הם פטורים ממס אבל הם חלק מהמקורות לגידול בהון.

מאגרי המידע

מס הכנסה יודע על נסיעות לחו"ל של כל בני המשפחה ויש ג"כ לתת את הדעת ע"כ בחישובים. כמו"כ יתכן ויש להם מידע על הכנסות או על רכוש במדינות אחרות.

שיפוצים בנכס – במידה וקיבלת טופס 4 מידע זה מגיע גם אליהם ויש לזכור לדווח על כל ההוצאות שהיו בגין השיפוצים.

זכיה בפס"ד – לעיתים מגיע המידע הזה באופן שוטף למס הכנסה ויש לציין את הנתונים בהשוואה.

שמירת מסמכים חשובים

כל קבלת מתנה או הלוואה יש לשמור את מסמכי העברה בבנק (מזומן – לא מספיק אמין) כפי שכבר נכתב חובת הדיווח ע"כ היא על שני הצדדים.

נכסים שלא הוצהרו

יש לדעת כי לא יתקבלו הסברים על הכנסות מנכסים שלא נכללו בהצהרת הון גם לא בבית המשפט. לכן ישנה חשיבות מרובה לבדוק היטב שוב לפני ההגשה שלא פספסתם כלום.

שמירת טופס הצהרת הון

יש לשמור על העתק מהטופס שהוגש במלואו, לפעמים יעברו שנים רבות עד להצהרת הון הבאה ואם לא יהי' בידכם הטופס הקודם יהי' קשה יותר לערוך את ההשוואות הנכונות.

אגלה לכם שהיו לי מקרים שפניתי למס הכנסה לבקש את העתק מהצהרת הון קודמת ונעניתי שאין להם אותה, ולכן יחשיבו את ההצהרה שתוגש עכשיו כהצהרה ראשונה. ההודעה נמסרה בטל' ולא בכתב.

מהניסיון שלי אחרי מאות ההצהרות הון שהגשתי בשנים האחרונות רובם הגדול של הדרישות הם באופן אוטומטי מהמחשב לפי קריטריונים קבועים.

במקרים בודדים יתכן ופקיד שומה ידרוש הצהרת הון מעבר לעסק חדש בעקבות שינוי גדול בהון או שהתיק בתכנית עבודה וכדו'.

כתיבת תגובה

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>